„По-чист въздух - по-здрави ученици“: Кампанията "Знаеш ли какво дишаш?" промени Средно училище "Вичо Грънчаров" в град Горна Оряховица

В стремежа към създаване на по-чиста и здравословна среда за учениците, кампанията "Знаеш ли какво дишаш?" достигна и до СУ „Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица. В учебното заведение бяха монтирани 20  броя сензори за измерване качеството на въздуха в класните стаи и кабинетите.

Кампанията, „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да се справи с критичния проблем с качеството на въздуха в затворени помещения и неговото въздействие върху здравето и работоспособността на учениците и техните преподаватели. СУ „Вичо Грънчаров” и Кю Онлайн ООД – гр. Русе, в партньорство заедно реализират проекта “По-чист въздух - по-здрави ученици”. Чрез този проект училището прави още една крачка към осигуряването на по-безопасна и по-благоприятна учебна среда. Тази иновативна инициатива стана възможна благодарение на финансирането от ПУДООС по Националната кампания „Чиста околна среда – 2023“ и проактивните усилия на всеотдайното ръководство и екипа на училището.

 

Основни характеристики на монтираните сензори

 

3 сензора в 1: Тези иновативни сензори предоставят данни в реално време за три жизненоважни параметъра: нива на CO2, влажност и температура, което позволява цялостна оценка на качеството на въздуха в помещенията.

Интуитивни индикатори за качеството на въздуха: За да опростят тълкуването на данните за качеството на въздуха, сензорите използват емотикони и индикатори на светофар, предлагайки удобен за потребителя интерфейс, който всеки може да разбере.

Докладване в реално време: Сензорите непрекъснато следят параметрите за качество на въздуха, като незабавно докладват и показват данни, свързани с атмосферата в класната стая.

Енергоспестяващ режим "Smart Screen": За да пестят енергия, сензорите автоматично превключват в режим "Smart Screen", когато събраните данни остават в съответствие с  предишните показания, осигурявайки ефективна работа на сензора.

 

 

По-чист въздух – по-здрави ученици

 

     Пътят към реализирането на този проект започва с иновативния подход на директора на училището Нели Атанасова, която неуморно търси възможности за подобряване на условията за своите ученици. В началото на тази година училището подготви за кампанията „Чиста околна среда – 2023 г. , тема „Обичам природата – и аз участвам“ ,  своя проект за поставяне на сензори, който отчитат качеството на въздуха в помещенията, в които учат и пребивават  учениците.

    Резултатът? Двадесет класни стаи на СУ "Вичо Грънчаров" вече са оборудвани със сензори за качеството на въздуха и с това проектът „По-чист въздух – по-здрави ученици“ намери своята практическа реализация. Интересът на учениците е голям и са налице първите практически мерки за реакция от тяхна страна, когато сензорите за въздуха в класните стаи отчитат повишени стойности.

     За да увеличи максимално ползите от този проект, училището планира поредица от събития и обучения както за учениците, така и за преподавателите. Тези инициативи имат за цел да повишат осведомеността сред учителите и учениците относно значението на мониторинга на основните параметри на качеството на въздуха като нива на CO2, температура и влажност. Тази осведоменост от своя страна ще доведе до повишен интерес и мотивация на всички в училището да полагат усилия, за да учат и пребивават заедно в по-здравословна среда.

Решителността и сътрудничеството между СУ "Вичо Грънчаров" и екипа на „Знаеш ли какво дишаш“, както и техният непоколебим ангажимент за непрекъснато подобряване на параметрите на образователната среда, показват как идеите и стремежите на ръководството на образователната институция могат да бъдат превърнати в реалност.

Категории: Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!