Защо обучението по здраве и безопасност има значение за вашия бизнес?

В днешния свят дискусиите относно безопасността на работното място често предизвикват критики, че са прекалено ограничителни и им липсва здрав разум. Независимо дали става дума за забрана на джапанки в офиса или за забрана на тичането на детската площадка, лесно е да се съсредоточите върху това, което може да изглежда като прекомерни правила. На фона на дебатите обаче не трябва да изпускаме от поглед съществените причини, поради които обучението по здраве и безопасност е от първостепенно значение.

Независимо от размера на вашата организация, здравето и безопасността трябва да бъдат основен приоритет, ако наемате хора или работите като самостоятелно заето лице. Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ извеждат четири убедителни причини защо обучението по здраве и безопасност има значение за вашия бизнес:

  1. Основно задължение

Една от основните причини, поради които обучението по здраве и безопасност е необходимо е, че то не е въпрос на избор; това е законът. Законът за здравословни и безопасни условия на труд, въведен през 1997г., задължава работодателите и служителите да предприемат разумни и практични мерки за гарантиране на здравето и безопасността на работното място. Освен това, специфични разпоредби очертават процедури за безопасност в различни отрасли и сектори.

Нарушаването на законите за здраве и безопасност може да има тежки последици за организациите. Глобите за нарушения на безопасността продължават да се увеличават всяка година, което отразява непоколебимата позиция на правителството на Обединеното кралство срещу нарушителите. Тези глоби могат да нарушат финансовата стабилност на компанията и в тежки случаи да доведат до фалит. Освен финансовите разходи, нарушенията на здравето и безопасността могат да доведат до наказателно преследване, опетняване на репутацията на организацията и възпрепятстване на способността й да работи.

  1. Рискът съществува на всяко работно място

От оживени строителни обекти до тихи офис пространства, всички работни места представляват уникални опасности. Докато офис средата може да изглежда безопасна в сравнение, рискове като подхлъзване, спъване, падане, незакрепено оборудване и дори азбест могат да застрашат безопасността на работното място и трябва да бъдат признати от служителите.

Пренебрегването на процедурите за здраве и безопасност трябва да се избягва, тъй като никое работно място не е напълно безрисково. Здравето и безопасността трябва да бъдат непрекъснат процес, който позволява на работодателите непрекъснато да идентифицират, наблюдават и намаляват рисковете на работното място.

  1. Подобряване на ефективността

Противно на убеждението, че обученията по здраве и безопасността отнемат време, те могат значително да повишат ефективността и производителността на организацията. Процедурите за здраве и безопасност често използват кратък език и следват структуриран формат, което прави задачите ясно дефинирани и лесни за разбиране. Следователно служителите могат да завършат работата си ефективно и, най-важното, безопасно. Безопасното работно място гарантира, че служителите могат да се съсредоточат върху задачите си, без да се притесняват от опасни условия, допринасяйки за общата производителност.

  1. Насърчаване на култура на безопасност

Стабилната политика за здраве и безопасност може да култивира положителни отношения между организацията и нейните служители. Служителите, които се чувстват сигурни и ценени, е по-малко вероятно да напуснат и са склонни да бъдат по-доволни от своите работодатели, което влияе положително на морала и производителността.

В днешната дигитална ера ценностите и идеалите на компанията бързо се разпространяват. Стратегиите за здраве и безопасност служат като индикатори за ангажимента на организацията към социална отговорност, отразявайки нейните ценности. Сигурната и сигурна фирмена култура е желана черта за бъдещите служители, когато търсят нови възможности за работа, помагайки на организациите да привлекат висококвалифициран набор от таланти и да изградят ефективна работна сила.

Обучението по здраве и безопасност е жизненоважно, защото обединява работодатели и служители в преследване на обща цел: създаване на безопасно и сигурно работно място, което гарантира безопасността и успеха на всички.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!