Автоматизация на бизнес процеси

Автоматизацията на бизнес процесите вече е основна, печелеща приемане на пазара и изпитвайки бързо нарастващи нива на приемане. Възможностите за подобряване на процесите, подобрена цялост на данните, спестяване на разходи за труд, бърза възвръщаемост на инвестициите и подобрен морал на служителите са само някои от многото причини за този растеж.  

През последните години се засилва интересът към роботиката и прилагането на когнитивния и изкуствения интелект, както в медиите, така и в конферентната верига. Роботизираната автоматизация на процесите (RPA) вече носи стойност, а първите предприемачи в споделените услуги и други административни организации постигат значителни ползи, които са подчертани в третото годишно проучване на Deloitte за RPA.  

Много организации се обръщат към автоматизация, за да отговорят на нарастващите очаквания на клиентите със същите ресурси и бюджети. Те са възприели решения за автоматизация, изправени пред клиенти, като чат - ботове и самообслужване, и вътрешно се стремят към RPA да помогне за увеличаване на капацитета, подобряване на ефективността, както и за постигане на последователност и съответствие.  

  

Но какво точно означава RPA 

 

 

Системата за планиране на корпоративни ресурси (ERP) може да подобри производителността и ефективността на бизнеса чрез автоматизиране на процесите и осигуряване на централизиран източник на данни за всички екипи във вашата компания.   

С една дума, това означава RPA като услуга: софтуер за автоматизация, който е лесен за достъп и използване за всеки, който има интернет връзка, на всяко устройство, който изпълнява и организира процеси и работни потоци в цялата организация, позволява на потребителите да автоматизират всеки процес чрез уеб-базиран интерфейс, достъпен в браузъра им.  

RPA е в основата на автоматизацията, но това не е върхът на айсберга. В допълнение към RPA, автоматизацията от край до край има трансформационно въздействие върху цялата организация, което изисква способност за ефективно откриване и документиране на процесите; използване на най - новите инструменти и техники за разбиране, извличане и обработка на данни от различни типове документи и източници; предоставяне ценна информация с вграден анализ; внедряване на дигитални асистенти за рационализиране на ежедневните задачи на служителите. Критичният фактор, който трябва да се вземе предвид, е как всички тези важни възможности работят заедно по безпроблемен, интегриран начин в облака в сравнение с инсталирането и внедряването на всяка функционалност поотделно. С единна, интегрирана платформа SaaS можете да започнете с това, от което се нуждаете, и да добавите други възможности, когато и където имате нужда.   

  

Какво е SааS 

 

 

Софтуерът като услуга (SaaS) вече е повсеместен във всяка организация, във всяка индустрия. Тъй като всички компании се стремят да се модернизират и работят в облака, търсенето на роботизирана автоматизация на процесите (RPA), доставено като SaaS, или RPA като услуга (RPAaaS), набира популярност. RPA като услуга все повече се превръща в технология на избор за бизнес лидерите  и отделите, за да променят драстично начина на работа. RPA като услуга е желателна поради бързината на внедряване, бързото изчисляване на стойността и ниските общи разходи за собственост поради липсата на управление на инфраструктурата.  

 Ние създадохме ПланИТ  (https://planit.bg)-  ТРЗ софтуер като услуга. Модерен софтуер за управление на бизнеса, който осигурява цялостното функциониране на финансово – счетоводната дейност на фирмите.  

Нашата главна цел е създаването на продукт, който да отговаря на съвременните технически стандарти, да предостави съвременни бизнес решения и да подобри комуникацията между счетоводители, клиенти и работници.  

В България липсват SAAS счетоводни приложения,  при който софтуерът е достъпен онлайн в облака. Надяваме се, чрез нашата платформа да подобрим комуникацията между работник, работодател и институции да предоставим най-доброто решение за оптимизация на Вашият бизнес.  

Представяме Ви Софтуерът като услуга (SaaS) на ПланИТ (https://planit.bg), който е най-вече важен за компании и организации, които планират да разширят своята сфера на дейност, или за такива, които са вече е растеж. Не изисква допълнителни ИТ ресурси и инфраструктура и с нарастването на компаниите решението SaaS може също да бъде разширено, за да отговори на новите изисквания.  

Това, което прави SaaS толкова привлекателен за много бизнеси е, че тъй като доставчикът настройва и управлява сървърите, вашата организация никога не трябва да се тревожи за технологичния стек. Като се има предвид потенциалната сложност и трудност на сложните внедряване на ERP, това може да има огромна стойност за бизнеса. Вашият бизнес взаимодейства само с интерфейса на софтуера, до който служителите имат достъп от всяко устройство с интернет връзка.  

  

Всичко това обобщава фокуса ни върху предоставянето на най-добрите за бизнеса финансови и административни услуги, които позволяват на нашите клиенти да управляват по най-добър начин своите корпоративни структури. 

С планИТ (https://planit.bg) опростявате сложните неща. 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!