Микроклиматът на работното място - как влияе на производителността?

 

Интелигентното оформление и дизайн са първите стъпки за създаването на благоприятна и безопасна работна среда

 

Има много фактори, които правят работното място благоприятно и безопасно. Процесът на проектирането му със сигурност не е лесен и трябва да имаме предвид всички точки, за създаването на перфектната работна среда. 

 

Шумоизолацията, уединението и естественото осветление не са единствените аспекти, които трябва да се вземат предвид при проектирането му. Микроклиматът играе също толкова важна роля в офиса. Чрез него се определят както  качеството на въздуха, така и температурата и влажността на различните пространства в работната зона.

 

През последните години вниманието към благосъстоянието на работниците бързо нарасна, като се предпочита един нов подход към проектирането, съсредоточен имено върху тяхното здраве.

 

Какво е микроклимат?

 

Министерството на здравеопазването определя микроклимата като:

 

"Съвкупност от параметри на околната среда, като температура, влажност и въздух, които влияят на топлообмена между хората и даденото пространство. Заедно със замърсяването на въздуха в помещенията тези аспекти влияят пряко върху качеството на средата, в която хората живеят и работят, и съответно върху благосъстоянието на работниците. Топлинен комфорт може да се постигне, когато всички тези елементи са балансирани, което е необходима стъпка за осигуряване на физическото благополучие на хората, обитаващи пространството".

 

Трябва да знаем, че микроклиматът се отнася до съвкупността от показатели на вътрешната въздушна среда: температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. И че тези показатели са важни за субективното усещане за комфорт. Микроклиматът в офиса е просто група от параметри на околната среда, които работят заедно, за да регулират топлинната продукция на човешкото тяло.

Съгласно чл. 217 установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска. Освен това в Наредба №РД-07-2 е посочено и че:

 

-         Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

-       Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни и/или един, ако не се очакват съществени изменения в параметрите му,  съответно през топлия и през студения период на годината.

Качеството на въздуха е отговорно за значителна част от микроклимата в офиса

Рисковете за здравето, свързани със замърсяването на въздуха в помещенията, не са шега и изискват сериозно разглеждане. Дори повече от замърсяването на въздуха навън, тъй като обикновено прекарваме по-голямата част от деня си на закрито. Проучвания сочат, че хората прекарват 80 % от живота си в затворени помещения и са постоянно изложени на високи концентрации на замърсяващи вещества.

Гъбички, плесени, прах, радон, олово и формалдехид са само някои от опасните вещества, които се намират в затворените помещения, които обитаваме. 

Добре проектираните въздушни системи са необходими, за да изхвърлят постоянно летливите органични съединения и да се гарантира здравословен обмен на въздуха. Отварянето на врати и прозорци не е устойчиво решение, тъй като вентилационните системи обикновено са проектирани да поддържат вътрешните температури и качеството на въздуха, докато отварянето на врати и прозорци може значително да промени тези параметри.

Топлоизолацията определя положителен или отрицателен е микроклиматът в офиса

Съществуват множество материали, които могат да изолират вътрешната среда и външните стени на сградата. За да се регулира правилно звукът в дадено пространство, трябва да се вземат под внимание както вътрешните, така и външните елементи. Звуковите и топлинните стойности могат да бъдат ефективно управлявани заедно чрез използване на звукопоглъщащи мебели и преградни стени.

Всеки от тези елементи може да бъде изолиран с материали с различни топлинни свойства, променящи се в зависимост от тяхната плътност и структура. Тези елементи могат също така да представляват ефективни бариери между горещата и студената атмосфера.

Таванните панели също могат да се използват като топло-/акустични изолационни елементи, особено когато са произведени от полиестер (устойчив на бактерии и гъбички) и са обработени с антипилинг и различни други вещества. Дори подовите настилки могат да подпомогнат постигането на топлинно благополучие, когато са обработени с изолатори като минерален филц, добавен към термореактивна смола, или с помощта на повдигнати структури със сърцевина, съставена от калциев силикат и безводен калциев сулфат с висока плътност.

Завесите могат да бъдат важен топлоизолатор, който блокира проникването на ултравиолетови вълни в пространството

Особено в офиси с голям брой стъклени стени и висок процент на проникване на естествена светлина. Когато са произведени с микропечатни текстури, те могат да разсейват топлината и да подобрят жизнеността около офиса. Също така може да намали негативните ефекти на слънчевото отражение, като елиминира отблясъците от монитора на компютъра и позволява на служителите да се съсредоточат по-добре върху работата си.

 

Как да контролираме микроклиматът?

 

Работодателите трябва да извършат оценка на риска на работното място и да правят измервания, когато е необходимо. Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места трябва да се правят поне в два последователни дни през топлите и студените периоди от годината. 

 

Ако се установи несъответствие с установените оптимални или допустими гранични стойности (за работа в сгради) или съществува риск от слънчев или топлинен удар, хипотермия и измръзване (за работа на открито), работодателите трябва да предприемат определени мерки. Например: смяна на работното оборудване; реорганизация на работния процес - осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност; осигуряване на колективни средства за защита вентилация, изолация и т.н.; осигуряване на подходящо работно облекло; осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки.

Както можем да предположим, микроклиматът в офиса е важен, особено през преходните месеци, когато лошото управление на нивата на топлина и влажност може да доведе до намаляване на производителността. 

 

“Интелигентното оформление и дизайн са първите стъпки за подобряване на работното пространство и повишаване на цялостната ефективност.” -

казват експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ, водеща компания в областта, с почвев от 30-годишен опит в работата с различни по големина и сфера на дейност предприятия в България и света. 

 

Категории: Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!