Жените и здравето на работното място

Международният ден на жената на 8 март фокусира вниманието ни върху насърчаване на равенството между жените и мъжете в условията на труд. Наред с отбелязване на тяхната специфична роля и постижения е необходимо да обърнем внимание на рисковите фактори за женското здраве по време на работа.

На 7-8 март 2022 френското председателство на ЕС организира конференция на тема „Действие върху професионалния рак: за по-ефективна превенция“. В специална дискусия Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU-OSHA ще отвори темата за професионалния риск от рак при жените и комбинираните експозиции. Целта на тази конференцията е да повиши осведомеността за рисковете, произтичащи от излагането на канцерогенни вещества, особено в малките и средни предприятия. Ще бъдат споделени  добри практики между експерти, специалисти по превенция и социални партньори. Събитието е част от инициативата „Пътна карта за канцерогените“ и се свързва с Европейския план за борба с рака.

Фокусът върху професионалните рискове от рак при жените е основна тема на експертите по безопасност и здраве при работа. Жените често работят в сектори на услугите, където могат да бъдат изложени на повече канцерогени. Изследванията посочват, че сферата на почистване и здравеопазване е сред високо рисковите, но все още са представени достатъчно изследователските проучвания. В рамките на един сектор жените могат да изпълняват различни задачи от мъжете и тяхното излагане на вредни вещества може да остане незабележимо. Женското тяло също може да реагира различно на външни влияния.

 

Мъжете и жените не са биологично еднакви и работата, която извършват, както и условията на труд не са еднакви. Тези различия могат да повлияят на опасностите, пред които са изправени мъжете и жените по време на работа и е от значение превенцията, както и уменията да ги оценят и контролират.

 

Какви са основните разлики, които могат да повлияят на безопасността и здравето при работа?

 

  • Жените работят в специфични сектори и извършват специфични видове работа
  • Жените са изправени пред предизвикателството да балансират своите отговорности в работата и у дома
  • Жените често изпълняват работа, за която погрешно се смята, че е безопасна и лесна

Те са физически различни от мъжете. Все повече се наблюдават различия във физическата сила и издръжливост между жените, отколкото между мъжете и жените. Често тези разлики не се признават в практиката за безопасност и здраве. Рисковете от работното натоварване и свързаните със стреса за жените на работното място често се подценяват. Експертите по безопасност и здраве се грижат да оценяват рисковете по подходящ начин и да помогнат за по-добър комфорт в работните условия – индивидуален за всеки служител.

Какво могат да направят работодателите?

Подходът за безопасност и здраве при работа, който е съобразен с пола, означава признаване и отчитане на разликите между служители мъже и жени.

  • Работодателите могат да се стремят да направят работата по-безопасна и лесна за всички.
  • Да включат въпроси, свързани с пола в оценката на риска.
  • Необходимо е да се погледне реално извършената работа, вместо да се предполага кой е изложен на риск и защо
  • Гъвкавост в работното време
  • Експертите по безопасност и здраве заедно с работодателите могат да включат жените във вземането на решения свързани с по-сигурна и балансирана работна среда

ЛОТ-КОНСУЛТ е първата българска частна фирма, профилирана в сферата на трудовата безопасност. Компанията е консултант по безопасност и здраве на Европейската служба за външна дейност (ЕЕАS) в Брюксел и нейните 143 Делегации на ЕС в цял свят. Водещ доставчик на услуги в област безопасност и здраве при работа, ЛОТ-КОНСУЛТ предлага високопрофесионални услуги в цяла България и Югоизточна Европа, изпълнява мисии и в Европа, Азия, Америка и Африка. Дружеството предлага пълната гама от услуги в сферата на ЗБУТ (OHS) и разполага с най-съвременното лабораторно-измервателно оборудване за измерване на факторите на работната среда, както и с офиси в София, Пловдив и Бургас.

Нашият екип е изграден от висококвалифицирани специалисти – магистри по ЗБУТ, инженери, лекари, здравни мениджъри и инспектори, физици, химици и др. Всички ние работим за ефективно решаване на проблемите по здраве и безопасност при работа. Свържете се с нас за изготвяне на индивидуално решение, съобразено с вашата сфера на дейност.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!