Образованието е ценност и дългосрочна инвестиция

През 2018г. общото събрание на ООН обявява 24 януари за Международен ден на образованието, в чест на ролята на образованието за мир и развитие. Образованието е важна част от визията и ценностите на ЛОТ-КОНСУЛТ. С нашите обучения помагаме на организациите да подобрят информираността си за безопасни и здравословни условия на труд, както и да надградят уменията си. Наш дългогодишен партньор е Фондация на бизнеса за образованието и образователен експерт с международен опит. Разговаряме с Гергана Раковска, председател на Фондацията:


В деня на образованието какво бихте споделили за дейността на Фондация на бизнеса за образованието, която активно работи вече 15 години в тази сфера?


Нашата мисия във Фондация на бизнеса за образованието е да подпомагаме хората при избор на  образование и професионално развитие през целия живот. Образованието е ценност и дългосрочна инвестиция, която да ни гарантира успешна реализация на пазара на труда, но и удовлетворение и осмисляне на живота.  Доброто образование отчита личните ни интереси, предпочитания, умения и таланти, както и възможностите за реализация и изискванията за знания, квалификация, опит и лични качества.
 

Защо изборът на професия и личностното развитие вече не са толкова тясно свързани с образованието, което получаваме в училище и университета?


По-рано кариерата се представяше като стълба, но вече е по-правилно да мислим за нея като за пътешествие, в което ние определяме маршрута и посоката. Винаги можем да направим завой и да променим решението си. В днешно време все повече хора са самонаети, работят в малки бизнеси, които не търсят хора с конкретна професия, а такива с приложни знания и умения, за които има все по-малко значение как точно са придобили. Ако продължа метафората, в това пътешествие всички ние  се нуждаем от точен компас, за да можем да вземаме адекватни решения какво и как да учим, за да се адаптираме към промените.  

 

Как се променя образованието през последните години и как да му помогнем на децата си например в случаите, когато те нямат ясно изразен интерес към определена област и се чувстват изгубени?


Липсата на ясно изразено предпочитание към конкретна специалност при завършващите средно образование ученици не е изненадващо. Живеем в свят, който се променя изключително бързо, особено технологично, и затова е важно да насочваме младите  хора към мултидисциплинарни знания и  преносими умения, които ще са им полезни дългосрочно. Такива със сигурност са дигиталните умения, а също така уменията за учене, критично мислене, емоционална интелигентност, иновативност, комуникация, лидерство, предприемчивост. Повечето деца ще имат нови професии, за които още не сме чували. До 5 години квалификацията на половината работещи по света ще бъде остаряла. Затова образованието през целия живот не е просто добре звучащ термин, а реална необходимост за всички нас. 

 

Разкажете ни за инициативите на фондацията, които могат да бъдат полезни за избор на професия или образование? 


Фондация на бизнеса за образованието от 2005 г. развива кариерното ориентиране и консултиране в България като обучава кариерни консултанти и създава съдържание за информиране на младите хора чрез различни иновативни инструменти, като онлайн тестове, онлайн игри и геймификационни платформи за да подпомага хората при избор на образование и професионална реализация.  На сайта на ФБО има много такива инструменти като един много полезен такъв е теста за професионална реализация.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!