Можем ли да оползотворим конфликтите в организацията?

Както специалистите и в областта на лидерството и в областта на медиацията се съгласяват: конфликтите и неразбирателствата са неизбежни. Нещо повече, в бизнеса и организацията те даже са необходими, за да може организацията да се развива и да не изпада в ситуация на „групово мислене“ (group think) или групова заблуда. За да бъдат обаче те полезни е важно да могат да се управляват или да се „отиграват“ добре.

Именно с тази цел, специалисти по бизнес и психолози от 5 държави се обединихме и създадохме иновативни игрови методи, които да ви помогнат да „отиграете“ конфликтите и неразбирателствата във Вашата организация. Можете лесно да се научите да ги прилагате, както и да обучите други хора в организацията да ги използват. Прилагането им може да бъде както полезно, така и приятно.

Инструментите са базирани метода за психологическо консултиране чрез работа със символи, разработен от Германския учен-психолог Вилфред Шнайдер, но са разработени така, че да могат да се прилагат от всеки човек с добри комуникативни умения и емоционална интелигентност, които са се запознали подробно с инструкциите и спазват описания процес.

В процеса на работа се използват символи, които представляват материали под формата на различни предмети, които са допълнително изразно средство за участниците, също така подпомагат тяхната креативност и им помагат да разберат по-добре себе си и другите, както и да се изразят по-добре. Символите позволяват на различните нюанси в поведението и работата на хората да излязат на повърхността. Чрез тях всеки човек получава пряк достъп до собствените си чувства, мисли и желания, а в същото време чува и осмисля тези на колегите си.

При инструмента „Селище на добродетелите консултант (или HR експерт от компанията) работи с двама представители на организацията, които са в конфликт или имат проблеми в общуването. Те дефинират темата на конфликта, пред който са изправени в работата, и работят за намиране на решение. Инструментът може да се използва и с участието на само един представител. Той помага на „клиента“ да погледне  от друга гледна точка на конфликта, срещу който е изправен.

Инструментът включва изграждане на селища на добродетелите на участниците, засаждане на градини с растения, символизиращи емоциите, които са изразени в конфликта и опит за намиране, с помощта на символи, на подходящите стъпки за справяне със ситуацията. Той е създаден на  основата на последните открития на позитивната психология и използва практически ресурси от теорията за общочовешките добродетели. Целта му е да помогне на клиентите да погледнат от различна гледна точка на конфликта, пред който са изправени. Две са основните цели на инструмента: а) да предостави възможност на клиента да види по-хуманната страна на другия човек в конфликта и потенциално да открие общи прилики или черти, които заслужават уважение; б) да открие решение, което може да му помогне да подобри ситуацията.

Вторият инструмент, който ви представяме „Подпечатай сделката“ има за цел да подпомогне двама клиенти в конфликт или които имат проблем с комуникацията помежду си, чрез процес на принципни преговори да намерят общо решение. Добре е двата инструмента да се използват в последователност, като чрез „Селище на добродетелите“ се обръща внимание на ценностната и емоционална страна на конфликта, което дава възможност тя да се остави настрана, и да не се явява като пречка в процеса на разрешаване на конфликта. В работата  с инструмента „Подпечатай сделката“ ние се придържаме към концепцията за принципните преговори. Това е подход, който помага да се постигнат взаимно-изгодни решения и е основан на интереса, фокусиран е основно върху разрешаване на конфликта. Този подход е описан в книгата „Да постигнеш своето“ на Фишър, Ъри, Патън (Getting to Yes, by Fisher, Ury, and Patton ).

Според тази концепция преговарящите трябва да:

·       разделят хората от проблемите;

·       преговарят за интереси, а не за позиции;

·       търсят опции за решения;

·       договарят условията, на които трябва да отговарят тези решения;

Изясняването на интересите и позициите на двете страни, както и намирането на алтернативи за решения и договарянето на взаимно приемливи такива е подпомогнато в игровия метод „Подпечатай сделката“ от психологическия метод за консултиране със символи.

Каним Ви на онлайн представяне на двата иновативни игрови инструмента. Предлагаме да Ви разкажем за инструментите, след което да Ви обучим (безплатно в периода до 31.01.2021, в рамките на проект SOCS) да ги прилагате в своите организации. 

Пълна информация за инструментите можете да откриете на сайта на проекта SOCS, съфинансиран по програма Еразъм+: https://bit.ly/SOCS_Conflicts

Екипът на Хепинес Академи и JobTiger ще Ви представи в подробности двата инструмента  и ще Ви сподели защо и как да го използвате в онлайн сесия на 10 декември от 14 часа в платформата ZOOM. Тези от вас, които желаят да се включат в представянето, молим да се регистрират на веб адрес: https://bit.ly/3I9FlUq_Register .

 

За повече информация ни пишете на office@happipnessacademy.eu или ни се обадете:

Валя Данкова, тел.: 0885049557

Любов Кирилова, тел.: 0878997998

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!