ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД – до 300 часа годишно?

Съгласно законовата дефиниция, трудът, който се полага по разпореждане или със знанието на работодателя и без негово противопоставяне в повече от установеното за него работно време, е извънреден.

Работната седмица обикновено е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 4- часа. Нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа.

Извънредният труд по начало е забранен. От тази обща забрана съществуват известни изключения. Съгласно чл. 144 т. 6 от КТ, например, работодателят има възможност да нареди извършването на извънреден труд по изклюение и за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време.

Съгласно действащата в момента нормативна уредба, продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа. Продължителността на извънредния труд не може да надвишава 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец; 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица; 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

 

В началото на м. декември 2020 г., обаче, народните представители одобриха двойно увеличение на настоящите 150 часа годишно допустим извънреден труд. Така, продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител, предстои да бъде официално регламентирана до 300 часа.

При какви условия, обаче, това увеличение ще може да бъде прилагано?

Въпреки острите спорове между управляващи, опозиция, синдикати, работодатели, работници и служители, в крайна сметка, новият таван на часовете извънреден труд ще може да бъде осъществяван само и единствено при наличие на колективен трудов договор, сключен на секторно ниво.

Това означава, че практически, поправката, касаеща извънредния труд, ще бъде неприложима за работодателите в предприятия без колективно трудово договаряне.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!