Топ 5+1 на най-търсените у нас мениджъри в кризата и техните профили

Времената на криза са времена, за добро или за лошо, носещи промяна в компаниите. Промяна в пазарите, промяна при клиентите и промяна в начина на правене на бизнес. Често тези промени носят със себе си и необходимостта от персонални промени, включително по върховете на йерархията компаниите. Причините най-често са две.

Неспособност за справяне в новите условия. Има мениджъри, които работят по-добре „в нападение“ – когато фирмата се развива, и такива, които са по-добри „в отбрана“ – когато условията налагат свиване и отстъпление. Компаниите разбират това (или го осъзнават в движение) и се налага да предприемат съответните мерки.

Понякога неспособността идва и вследствие на умората и изчерпването, когато самият човек се нуждае от промяна и е неспособен да се справи с предизвикателствата и напрежението, породени от разразилата се криза.

Финансови причини. Във времена на криза компаниите са принудени да прибягват до всички начини за свиване на разходите и един от тях е подмяна на най-скъпо платените си служители с „по-евтини“ такива. В добри времена заплатите и бонусите растат и това е нормално. При криза и лоши резултати тези разходи изглеждат все по-неоправдани и се прибягва както до персонални промени, така и до директно закриване на позиции. Естествено това засяга всички по цялата йерархия на компанията, но най-голям финансов ефект има, естествено, промяната при високоплатените служители, включително най-висшия мениджмънт. 

Тези нужди водят до обичайно текучество във висшия мениджмънт на компаниите във времена на криза. Наблюдава се и „размяна“ – мениджърите – нападатели се преместват в компании с развиващ се бизнес, а „защитниците“ – в компании, изправени пред предизвикателства. Ако някой ръководен кадър не е подходящ за дадена ситуация, това не го прави лош мениджър и при други условия той се справя блестящо. Компаниите добре разбират това.

Кои ще са най-търсените мениджмънт позиции през есента и зимата на 2020 във времената на криза?

Финансов мениджър. 

Основните му задачи включват анализ на финансовата информация, свързана с компанията и разработване на предвиждания и модели за намаляване на рисковете и оптимизация на приходите и разходите. Популярната шега твърди, че основното качество на финансовия мениджър е да казва „НЕ“. Като че ли това е основното изискване към финансите във време на криза. Той казва КОЛКО.

Оперативен мениджър. 

Моето разбиране за талант на оперативния мениджър е свързано със способността му за вземане на решения на база минимум информация. В криза особено важни са задачите му по оптимизация на процесите, така че компанията да става по-ефективна и ефикасна, да разработва стратегии, както за оптимизация на работата и процесите, така и за откриване на нови пазари и намаляване на загубите. Той е и един от основните комуникатори с хората в компанията, заедно с HR мениджъра.

Негова задача е да измисли КАК да стане и после да ОРГАНИЗИРА всичко.

Мениджър продажби. 

В криза дейността на мениджъра продажби е от основно значение за успеха на компанията. Той следи промените в пазарите, разработва плановете за продажби, задава и контролира продажбените таргети за служителите. Сред основните му задачи е и изграждането на дългосрочните партньорски взаимоотношения с клиентите.

Диджитал маркетинг мениджър. 

Много компании не развиваха целенасочено дигиталния маркетинг и комуникации, но коронавирус кризата и локдаунът промениха играта и сега практически всеки е длъжен да мисли и за този аспект на работата. Диджитал маркетинг мениджърът проектира и ръководи изпълнението на маркетинг кампании в социални мрежи и други онлайн пространства с цел привличане на потенциални клиенти и бъдещи служители. Всичко това на база внимателен анализ на представянето от една страна и трендовете – от друга.

Независимо, че маркетинг разходите са едни от първите, които се орязват, диджитал маркетингът обикновено е пощаден. Нещо повече – важността му сега расте, след като все повече дейностите по рекламата се изнасят онлайн.

HR мениджър. 

HR мениджърът осъществява връзката между служителите и високите нива на компанията. Той е другият главен комуникатор, освен COO. Негови са задълженията по привличане, но и по задържане на хората в компанията. На него ляга и грижата за здравето и добруването на служителите, по организацията на всички законови и не само мерки за опазване здравето и живота на хората в условията на коронавирус кризата.

За съжаление негови са и задълженията по освобождаване на хора, когато това се наложи. Не само самият акт, но и планирането на всички административни, финансови и организационни аспекти на този печален акт. Не само КОЛКО, но КОГО, ЗАЩО и КАК.

Обикновено времената на криза са свързани с голямо натоварване на HR мениджъра и изминалите месеци го доказаха. 

Кризисен мениджър. 

Оставих този тип за накрая, защото назначаването на специален кризисен мениджър е рядкост в България, като обикновено тази функция се изпълнява от COO, CFO или дори CEO. Неговите задачи са свързани с анализ на кризисните ситуации, изготвяне на план за справяне и съставяне на екип, обикновено в състав Финансов мениджър, HR мениджър, PR, Digital marketing, IT, Юрист. Бързата мисъл и възможността за работа под напрежение са основни качества.

Кризисните мениджъри рядко са популярни и затова е добре да се наемат външни за компанията хора, стига да могат да се справят, за да се запази имиджът на висшия мениджмънт. „Разликата между кризисния мениджър и терориста се състои в това, че терористът има поддръжници“

Всъщност това е валидно за всички, които работят по преодоляването на кризисните ситуации в компанията. Независимо от причините за смяна на конкретните мениджъри – свързани с представянето или финансови, избирайте новите изключително внимателно. На тях ще се падне задачата да преведат компанията през трудните времена.

----------------------------------------------------------------

Статията е публикувана за пръв път в сп. "Мениджър", брой 7, 2020 година.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!